Yaşayan Ticaret Hukuku 1 - 9 uncu Kitaplar2.Cilt Takım Halinde

Yaşayan Ticaret Hukuku 1 - 9 uncu Kitaplar %15 indirimli Ömer Teoman
Prof.Dr.Ömer TEOMANnın 40 yılı aşkın bilimsel ve uygulamadaki görüşlerine ulaşmak elinizdeki CD ile çok kolay. Bilimsel görüş ve uygulamanın adeta harmanladığı 322 adet Mütalaa için , artık sayfalar içinde kaybolmayacaksınız! Kitapla ücretsiz olarak verilen arama motoru cdsi ile bir kaç saniye İçinde aradığınız mütalaa elinizin altında. PROF. DR. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [HUKUKİ MÜTALAALAR] CİLT: I ÖNSÖZ Yaşayan Ticaret Hukuku genel başlığı altında yayınlamakta olduğum hukuki mütalaalarımın 1982-1999 yıllarına ilişkin ilk dokuz kitabının büyük bölümü uzun bir süreden beri tükendiği için yeni okuyuculara ulaşamıyordu. Hukuk çevrelerinin ve özellikle avukatlığa şimdilerde başlayan genç meslektaşlarımın gösterdikleri ilgi ve teveccühün de etkisi ile, son yıllarda hukuk kitaplarının gün ışığına çıkarılmasında çok önemli bir katkısı olan sayın Vedat Carbaş, sözünü ettiğim ilk dokuz kitabı iki büyük cilt halinde toplamayı ve yeniden yayınlamayı önerdi, bir diğer saygıdeğer dostum Sami Abbas da, her zamanki güler yüzü ve titizliği ile mütalaaları bir kez daha dizip, kitaba dönüştürdü. Yeniden yayım sırasında mütalaalarda, birkaç önemsiz dizgi hatalarının düzeltilmesi dışında hiçbir değişiklik yapılmamakla beraber, salt tarihsel akışı doğru sağlayabilmek yönünden ilk dört kitabın sırası değiştirilerek, aslında daha önce dördüncü kitap olarak yayınlanmış bulunan 1982-1983 yıllarına ilişkin kitaba birinci cildin başında yer verildi ve 1984-1985, 1986-1988 ve 1989-1991 dönemlerini kapsa- yan bilimsel görüşlerimin yer aldığı diğer üç kitap da bunu izledi. 1992-1999 yıllarına ilişkin geri kalan beş kitabın sırası ise aynen korundu. Önemle belirteyim, bugüne değin kaleme aldığım tüm hukuki mütalaalar, geçmişte yayınlanmasında taraf menfaatleri bakımından gerçekten büyük bir sakınca bulunan, bugün ise yayınlanmasının hiçbir anlamı bulunmayan, tek bir mütalaa dışında mutlaka kamuoyu ile paylaşıldı. Değişik bir söyleyiş ile, yayınlayamayacağım hiçbir mütalaayı kaleme almadım, kaleme aldıklarımı ise hiçbir zaman gizli tutmadım. Mütalaalarıma, salt yargı organlarına sunulan dilekçelerin ekinde örnek olaylar olarak yer verilmekle kalınmayıp, yüksek lisans ve doktora tezleri gibi bilimsel çalışmalarda da sık sık yollama yapılmasından büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu vurgulamak isterim. Mütalaaların büyük bir bölümünün esasen bizzat tarafımdan makalelere dönüştürülmüş bulunmasının ve kimi zaman politik yanı da olan bazı mütalaalarda savunduğum görüşlerimi daha sonra düzenlenen sempozyumlarda da yinelemiş olmamın, bunların nesnelliği ve bilimselliği hakkında bir fikir verebileceği kanısındayım. Burada değerli dostlarım sayın Vedat Carbaş ile sayın Sami Abbasa ve düzeltmeleri birlikte yapan sekreterim İlknur Şekerciye bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunarken bilgi ve bilimin paylaşılması adına kitaplarımın çok sayıda yeni büro ve kütüphanede yer almasını diliyorum. Zincirlikuyu, Nisan 2011 Ömer TEOMAN İÇİNDEKİLER [1] HAKSIZ REKABET İltibasa Dayalı Haksız Rekabet İddiası Başkasına Ait Tescilli Bir Markanın Benzerinin Ticaret Unvanının Eki Olarak Kullanılması Ticaret Unvanının Ekine Ayrıca Ürünlerin Üzerinde Marka Olarak Yerverilmesi İltibasın Koşulları Tazminat Olarak Davalının Haksız Rekabet Sonucunda Elde Edebileceği Menfaate Hükmolunabilmesi 1 [2] AYRICALIKLI PAYLAR Anonim Ortaklıklarda Ayrıcalıklı Pay Senetleri Sermaye Artırımlarında Oluşan Yeni Payların Farklı Harfler ile Adlandırılıp, Değişik Gruplar Yaratmanın Ayrıcalık Anlamına Gelip Gelmeyeceği Belirli Bir Grup Pay Senedinin Mülkiyetinin Ancak O Gruba Dahil Ortaklar Arasında Eldeğiştirebilmesi Öncelikle Alım (Rüçhan) Hakkının Ayrıcalık Olarak Nitelendirilebilip Nitelendirilemeyeceği Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri Esas Sermaye Artırımı Sırasında Kurucu İntifa Senedi Çıkarılabilmesi Kendilerine Kurucu İntifa Senedi Verilen Pay Sahiplerinin Ayrıcalıklı Sayılıp Sayılmayacakları Ayrıcalığın Ancak Paya Bağlı Olarak Yaratılabilmesi Somut Olayda Ayrıcalıklı Pay Sa- hipleri Özel Toplantısının Yapılmasına Gerek Bulunmaması 9 [3] VETO HAKKI AYRICALIKLI PAYLAR Anonim Ortaklıkta Belirli Bir Grup Paya Esas Sermaye Artırımına İlişkin Kararlarda Veto Hakkının Tanınması Ayrıcalıkların Ancak Anasözleşme ile Yaratılabilmesi Pay Sahipleri Arasında İmzalanan Oy Anlaşmalarının Geçerliliği Sorunu Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Biçiminde Beliren Grup Ayrıcalığı Ayrıcalıklı Pay Sahiplerinin Esas Sermaye Artırım Kararının İnfazını Önleyebilmeleri İştirak Taahhütnamesinin Vekil Aracılığı ile İmzalanabilip İmzalanamayacağı Pay Bedelinin Taahhütte Bulunan Dışındaki Bir Üçüncü Kişi Tarafından Ödenmesi Bir Anonim Ortaklığın Kuruluş ve İşleyişi ile İlgili Olarak Yapılan Adi Ortaklık Sözleşmesi 20 [4] ESER SÖZLEŞMESİ Eser Sözleşmesi Yüklenicinin Bedelin Artırılması Yönündeki İstemi Sterlize Sütün Lamine Kağıt Ambalajlarda Saklanması Zorunluluğu Basiretli Bir Tacir Gibi Davranma Yükümlülüğü İşsahibinin Daha Önceki Davranışları ile Yüklenicide Bedelin Artırılacağı Konusunda Yarattığı Güven Götürü Taahhütte Bedelin Yargıç Kararı ile Artırılması ya da Sözleşmenin Feshi Alacaklının Aynen İfada Diretmesinin İyiniyet ile Bağdaşma- ması 29 [5] AYRICALIKLI PAYLAR Anonim Ortaklıklarda Belirli Bir Pay Grubuna Tanınan Yönetim Kuruluna Aday Gösterme Ayrıcalığı Genel Kurula Bir Yönetim Kurulu Üyesini (A) Grubu Pay Sahipleri ya da Onların Göstereceği Bir Aday Arasından Seçme Zorunluluğu Yükleyen Anasözleşme Hükmünün Yorumlanması Genel Kurulun Takdir Yetkisi Yönetim Kuruluna Seçilip Görevi Kabul Eden Bir Kişinin Daha Sonra Seçim Kararı Aleyhine İptal Davası Açması Yönetim Kuruluna İlişkin Seçimin Gizli Oyla Yapılması Yönetim Kurulu Üyesi ile Ortaklık Tüzel Kişisi Arasındaki Hukuki İlişki ve Bunun Doğumu Ayrıcalıklı Pay Sahipleri Özel Toplantısının Hangi Durumlarda Yapılması Gerektiği 38 [6] VAKIF ADI Vakfın Adında Türk Kelimesinin Kullanılması Bakanlar Kurulundan İzin Alma Zorunluluğu ve Bunun İstisnası Vakfın Amacının Bütün Ülke ile İlgili Olması 50 [7] MARKA İLTİBASI Başkasına Ait Tescilli Bir Marka ile İltibas Yaratılması İltibasa Dayalı Haksız
Stok Kodu
9786054446100
Boyut
160-230
Sayfa Sayısı
2644
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2011
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat