Borçlar Hukuku Genel Bölüm

Borçlar Hukuku Genel Bölüm %15 indirimli Kolektif
İKİNCİ BASININ SUNUŞU Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra; yine özellikle aziz meslek¬taşım Doç. Dr. Emre Gökyaylanın güncelleştirme konusunda değerli gayretleri ve bazı noktalan da birlikte gözden geçirmemizle, Kitabın ikinci basısını da öğrenci ve hukukçulara sunabilmenin mutluluğunu tadıyoruz. Üçüncü basıda daha iyi bir eser sunabilme ümîdiyle, meslektaş ve öğrenci¬lerimizin uyarı ve önerilerini bekliyoruz. Bu yıl bir geçiş dönemi olacağı ve eski Borçlar Kanunu terimleri de belki - Medenî Kanun için de olduğu gibi- yıllarca birlikte kullanılacağı için, bu basıda terimlerin birlikte kullanılmasının hoş görüleceğini ümîd ediyorum. Kitabın kısa zamanda yayımlanması için gereken özen ve gayreti esirge¬meyen Vedat Kitapçılık çalışanlarına teşekkür ve sevgilerimizi sunarız. Hukuk Düzenimizin her alanının Sevgiden doğan Adalet, Eşit İnsanlık Onuru, Hakkaniyet ve Dürüstlük ilkesine uygun olması dileği ve olacağı ümîdiyle sevgi ve selâmlar! 1 Ağustos 2012 İstanbul Hatemi / Gökyayla İÜSBE - Bahçeşehir Ü. İ.Ticaret Ü. İÇİNDEKİLER Giriş I- Genel Olarak II- Borçlar Hukuku ve Borçlar Kanunu \\\\\\\"Tarihi\\\\\\\ne Kısa Bir Bakış. § 2. Borç İlişkisi ve Borç Kavramları I- Borç İlişkisi Kavramı II- Borç Kavramı III- Borçlanma İşlemi Kavramı IV- Akit Kavramı V- \\\\\\\"Borçlu Tarafın Sayısı Açısından Akitlerin Sınıflandırılması. VI- Fiilî Akit İlişkisi Kavramı VII- Alacak Hakkı VIII- Talep Yetkisi ve Alacak Hakkı IX- Hatır İlişkileri (Gefâlligkeitsverhâltnis) X- Centilmen Anlaşmaları XI- Eksik (Tabiî) Borç Kavramı 1) Ahlâkî vazife (TBK. 78/2) 2) Zamanaşımına uğrayan alacak hakkına tekabül eden borç.... 3) Kumar ve bahis borçları (TBK. 604-606) 4) Evlenme tellallığında karşı-edim (TBK. 524) XII- Yüklenti (Obliegenheit, incombance) Kavramı XIII- Kazandırma Sebebi Kavramı XIV- Realobligation (Nesnel borç kavramı) XV- Bağımlı Hak Kavramı XV- \\\\\\\"Intuitus Personae\\\\\\\" Unsuru Olan Akitler (Borçlunun Kişisel Vasıfları Göz Önünde Tutularak Yapılan Akitler) § 3. Borçlar Hukuku Alanına Hakim Olan Temel İlkeler I- \\\\\\\"Temel Hürriyet\\\\\\\"e Dayanan Akit Hürriyeti (Sözleşme Serbestisi, Sözleşme Özgürlüğü) İlkesi II- \\\\\\\"Iustitia distributiva\\\\\\\"ya (Oran Adaleti, Dağıtım Adaleti, Hakkaniyet, Somut Olay Adaleti) Dayanan Alt İlkeler § 4. Akit ve Kuruluşu 28 I- Genel Açıklama 28 II- İcap (Öneri) ve İcaba (Öneriye) Davet 28 III- Esaslı \\\\\\\"Noktalar\\\\\\\" ve İkincil (tali) \\\\\\\"Noktalar\\\\\\\" 29 IV- İcabın (Önerinin) ve Kabulün Hukukî Niteliği 31 1. İcabın hukukî niteliği 31 2. Kabulün hukukî niteliği 32 V- Akdin Kurulması 32 1. Genel açıklama 32 2. Akdin kurulması anı 34 VI- Akdin Hüküm Doğurması Anı 34 VII- Açık Bir Kabul Gerektirmeyen Haller 35 VIII- İcabın (Önerinin) Bağlayıcılık Süresi 37 IX- Bağlayıcı Olmayan İcaplar (Öneriler) 37 X- İcap (Öneri) ve Kabulün Geri Alınması 38 XI- Internet Vasıtası ile Akit Kurma 39 XII- Vasıtalı-Vasıtasız Beyanlar 39 XIII- Varması Gerekli Beyanlar 40 XIV- Ismarlanmamış (Sipariş Edilmemiş) Şey Gönderilmesi 40 XV- Alenî Mükâfat Vaadi (İlân Yoluyla Ödül SözüVerme) ve Müsabaka (Yarışma) İlanı 40 § 5. Şekil 42 I- Genel Açıklama 42 II- Adî Yazılı Şekil 46 III- Resmî Yazılı Şekil (Düzenleme) 48 IV- İhtiyarî, Rızaî. Akitte Mahfuz Kalan Şekil (İradî Şekil) 49 V- Şekil Kurallarına Uymayısın Yaptırımı 49 § 6. Sebep Göstermeksizin (Mücerret) Borç Tanıması (İkrarı) ve Borç Vaadi 51 I- Genel Açıklama 51 II- Kazandırma Sebebi Ne Olabilir? 51 III- TBK. 18\\\\\\\de Gerçek Anlamda Soyutluk mu Söz Konusudur? 53 § 7. Ön Akit Kavramı ve Hükümleri 54 I- Genel Açıklama 54 II- Ön Akdin Gerekli Olabileceği Durumlar 54 III- Ön Akdin Şekli 55 IV- Ön Akitten Doğan \\\\\\\"Yapma\\\\\\\" Borcunun İfasının İstenmesi (Taşınmaz Satış Vaadi Örneği) 56 § 8. Akit Serbestisi (Vertragsfreiheit, İrade Özgürlüğü, Sözleşme Özgürlüğü, Autonomie de la Volonte) 57 I- Kavram 57 II- Akit Yapıp Yapmama Özgürlüğü 57 III- Akdin İçeriğini Belirleme Özgürlüğü 58 IV- Tip Seçme Özgürlüğü (Typenfreiheit) 58 V- Şekil Özgürlüğü 59 VI- Akdi Çözme veya Değiştirme Özgürlüğü 59 § 9. Genel İşlem Şartları 60 I- Genel Açıklama 60 II- \\\\\\\"Genel İşlem Şartları\\\\\\\" Alanında Akit Serbestîsinin Sınırlanması 61 1. \\\\\\\"Genel işlem şartlan\\\\\\\" hangi şartlarla akdin içeriğine dahil olmuş sayılmalıdır? 61 2. Genel işlem şartlan akdin içeriğine dahil olabilmiş iseler dahi. bunların bir tür \\\\\\\"kısmî hükümsüzlük\\\\\\\" yaptırımı ile karşılaşmaları mümkün müdür? 61 § 10. Akitlerin Yorumu, Tamamlanması ve Tahvil (= Çevirme, Konversion) 63 I- Yorum 63 1. Genel açıklama 63 2. Taraflar arasındaki yorum anlaşmazlıklarında 64 II- Akdin tamamlanması 64 1. Genel açıklama 64 2. Akdin örtülü içeriğinin tamamlayıcı kurallar ile tamamlanması 65 3. Akitlere hâkim müdahalesi 67 III- Tahvil (Çevirme, Konversion, Conversion) 66 § 11. Geçersizlik Yaptırımları 67 I- Genel Açıklama 67 II- Ehliyet Unsurundaki Eksiklikler ve Yaptırım 67 III- Akitlerin \\\\\\\"Konu\\\\\\\"suna İlişkin Geçersizlik Halleri 70 1. Genel açıklama 70 2. \\\\\\\"Akdin konusu\\\\\\\" kavramının açıklanması 70 3. Konuda kanuna aykırılık 71 4. Konuda ahlâka aykmlık 75 5. Konuda İmkânsızlık 76 IV- Yasak İşlemler 77 V- Geçersizlik Yaptırımları ve Butlan Yaptırımı 79 1. Genel olarak geçersizlik yaptırımları 79 2. Butlan (Kesin hükümsüzlük) yaptırımı 80 3. Butlan yaptınmımn özellikleri 82
Stok Kodu
9786054446537
Boyut
160-230
Sayfa Sayısı
372
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2012
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat