Kişiler HukukuGerçek Kişiler - Tüzel Kişiler

Kişiler Hukuku %15 indirimli Hatemi Kalkan Oğuztürk
1992 yılında kısa bir ders kitabı olarak Kişiler Hukuku\\\nu yayımlamıştım. 2001 yılında bu kitabın ikinci basısı yayım¬landı. 2002\\\de Türk Medenî Kanunu (TMK) yürürlüğe girdiği için 2004 yılında \\\"\\\Gerçek Kişiler\\\" bölümünü biraz daha kısal¬tarak yayımladım. Tüzel Kişiler Bölümü ileriye kaldı. Nihayet bu yıl Tüzel Kişiler Bölümü\\\nü de -çok özetlenmiş bir şekil¬de- ekleyerek yayımlamak nasip olabildi. \\\"Tüzel Kişiler\\\" bölü¬münde Dernek ve Vakıf Hukuku\\\nun ayrıntılarına giremedim. Hukuk Fakülteleri\\\nin birinci sınıflarında ve ilk yarıyılda en sona kalan \\\"Tüzel Kişiler\\\" bahsine maalesef hiç vakit kalmıyor ve bu sebeple de bu bahsi genişçe ele almak da gerçekçi olmu¬yor. Bazı üniversitelerde \\\"Medeni Hukuk Tüzel Kişileri\\\" ayrı bir seçimlik ders olarak okutuluyor. \\\"Kişiler Hukuku\\\"nun 1992 başarısını; İsviçre\\\de tanıdığım Merhum Prof. Dr. Philippe Bois\\\ya ithaf etmiştim. Bu ithaf bu basıda da geçerlidir. Ayrıca, birinci basıdan kısa bir süre önce kapana kıstırılıp ayağı kırılmış bir Toroslu tilkinin kapanla bir¬likte yerde sürüklenip ölüme giderken gözlerinde gördüğüm acı ve korku ifadesini unutamamış ve Sunuş\\\da anmıştım. Toroslu Tilki\\\yi de acıyla anıyorum. Bu bası artık iki adla yayımlanıyor. Sevgili kızım, Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk kitabı gözden geçirdi ve gereken gün¬celleştirme ve eklemeleri yaptı. Kitabı tekrar birlikte gözden ge¬çirdik. Bundan sonraki basılarda ve daha ileride de inşaallah bir¬likte yazarlığı devam edecektir. Kısa zamanda ve titizlikle basımı gerçekleştiren Sayın Ve¬dat Carbaş\\\a, yardımcılarına ve kitabın mizanpajını yapan Erol Barlas\\\a teşekkür ederiz. (İstanbul, 21 Aralık 2012) Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk İÇİNDEKİLER 1. KISIM § 1. Kişi Kavramı I- Kişi Kavramı ve Terimi 1 II- \\\"Tüzel kişi\\\" Teriminin Ortaya Çıkışı 1 III- Türk Mevzuatında Kişiler 2 § 2. Gerçek Kişinin \\\"Hak Ehliyeti\\\" I- Kavram ve Terim 3 II- \\\\\\\"Hak ehliyeti\\\" Alanındaki İlkeler ve Uygulanmaları 4 1. Genel Açıklama 4 2. Sınırlama Örnekleri 4 a) Yaş durumu 4 b) Sağlık durumu 5 c) Cinsiyet 6 d) \\\"Kamu hizmetinden yasaklılık\\\" ve \\\"haysiyetsiz hayat sürme\\\" durumunun getirdiği sınırlamalar 6 e) Hak sahibini koruma amacı ile, fiil ehliyeti alanında sadece \\\"\\\ehliyetsiz\\\"e değil kanunî mümessile de hakkın kullanılması yasaklanan haklar 7 f) Yabancı vatandaşlığı 8 III- Henüz Doğmamış Çocuğun \\\"Hak Ehliyeti\\\" Var Mıdır? 9 IV- Hayvanlar İçin de \\\"Hak Ehliyeti\\\" Tanınabilir mi? 9 § 3. Kişiliğin Başlangıcı I- Genel açıklama 10 II- Sağ ve tam doğum 12 § 4. Fiil Ehliyeti I- Kavram ve terim 12 II- Fiil ehliyeti kavramının kapsamı hakkında genel açıklamalar 13 III- Fiil ehliyeti açısından gerçek kişilerin durumları 15 1. Genel açıklama 15 IV- Fiil ehliyetinin üç şartının incelenmesi 18 1) Ayırt etme gücü (Temyiz kudreti) 18 2) Erginlik (MK. 11, TMK. 12) 19 3) Fiil ehliyetinin üçüncü şartı: Kısıtlı (mahcur) olmama 21 V- Tam ehliyet şartlarının bulunmayışının yaptırımı 21 1. Genel açıklama 21 2. Tam ehliyetsizin \\\"Sorumluluk ehliyeti\\\" açısından durumu 22 3. Tam ehliyetsizin \\\"işlem ehliyeti\\\" açısından durumu 23 4. Sınırlı ehliyetsizlerin işlem ehliyeti açısından durumu 23 a) Genel açıklama 23 b) İşlem ehliyetsizliği (genel kural) 23 c) Yasak işlemler Verbotene Geschâfte, actes interdits) 32 d) Sınırlı ehliyetsizin tek başına yapabileceği işlemler 32 aa) Karşılıksız olarak sınırlı ehliyetsize kazanç sağlayan malvarlığı alanı işlemleri (MK. 16/c. 2: Karşılıksız kazanma) 32 bb) Kişilik işlemleri hakları (Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar) (MK. 16/1, C. 2) 33 cc) Sınırlı ehliyetsiz; borçlanma işlemlerini değil de harcama işlemlerini bizzat yapabilir mi? 37 dd) \\\"Sınırlı ehliyetsiz\\\"in zilyedliği devir işlemi geçerli midir? 37 ee) Sınırlı ehliyetsize iradî temsil yetkisi verilebilir mi? 39 VI- Ehliyetsizlerin kanunî temsili 39 VII- \\\"Sınırlı ehliyetr\\\nin fiili ehliyeti 40 § 5. Gerçek Kişilerin Hısımlık Bağları I- Genel açıklama 40 II- Kan hısımlığı 42 1. Genel açıklama 42 2. Yarım kan hısımlığı ve üveylik 43 3. Yansoy hısımlığı 44 4. Hısımlık derecesi 44 III- Kayın hısımlığı 44 IV- Hısımlığın hukukî sonuçları 45 § 6. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri I- Genel açıklama 46 II- Yerleşim yerini düzenleyen ilkeler 46 III- \\\"Yerleşim yeri\\\"nin türleri 46 1) İradî yerleşim yeri 47 2) Varsayma yerleşim yeri 47 3) Kanunî (yasal) yerleşim yeri 49 § 7. Kişinin Adı I- Genel açıklama 50 II- Adın kazanılması 51 1) Özadin kazanılması 51 III- Soyadının kazanılması 53 IV- Kazanılmış soyadının kaybı 54 V- Soyadı bakımından Türk Hukukundaki yeni gelişmeler 54 1) Kadının soyadı bakımından - evli kadının erkek eşin soyadını alması 54 2) Çocuğun soyadı 55 § 8. Kişilik hakkı I- Genel açıklama 57 II- Kişilik hakkının hak sahibine karşı korunması 58 1. Genel açıklama 58 III- Kişilik hakkının hak sahibine karşı korunması alanında \\\"organ nakli\\\" sorunu 60 1. Genel açıklama 60 IV- Tecavüzlere (saldırı) ve ihlâllere karşı kişilik değerlerinin korunması 62 1. Hukuka aykırı niteliği 62 2. Kişilik hakkını koruduğu değerler 64 3. Kişilik hakkının korunması alanında tanınan davalar 65 a) Saldırı tehlikesinin önlenmesi davası 64 b) Saldırıya son verilmesi davası 65 c) Saldırının hukuka aykırılığının tesbiti davası (talebi) 65 e) Manevî tazminat talebi (davası) 65 f) Haksız karışma kazancı talebi 67 4. Taleplerin yarışması ve yığılması sorunu 67 5. Manevî tazminat talebinin devredilmesi ve miras yolu ile intikali sorunu 68 6
Stok Kodu
9786054446766
Boyut
165-235
Sayfa Sayısı
114
Basım Yeri
İstanbul
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat