Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Uygulamaları

%15
Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Türkiye Uygulamaları %15 i
Yönetim Bilişim Sistemleri ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin kesişme alanı içinde kala-rak, sosyo-teknik yaklaşımla kaleme alınan çalışmada temel olarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kuramsal ve kavramsal çerçevesi çizilmiş; kamu yönetiminde CBS uygulamaları, Türkiye ve bazı ülke deneyimleri üzerinden değerlendirilmiştir. Türkiye'de yerel yöneticilerin (belediyeler ve il özel idareleri) CBS'yi nasıl algıladıkları, bu aracı hangi yönetsel alanlarda ve ne ölçüde kullandıkları alan araştırması bulgularına dayanarak ortaya konmuştur. Ayrıca, ülkemizde yerel yönetimlerin CBS kullanım kapasitelerini güçlendirmeye yönelik öneriler geliştirilmiş-tir. Kitabın alana en önemli katkısı, şüphesiz CBS'nin kamu yönetimi alanı ile ilişkisinin kurulmasıdır. Ülkemizde yerel yönetimler alanında e-dönüşümün hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen çalışmanın alanda öncü çalışma olma özelliği ile önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Kitabın kamu yöneticisi ve uygulayıcılarına CBS'nin bir politika aracı olarak etkili kullanılmasına yönelik strateji ve politikalar geliştirilmesinde rehber olması ve araştırmacılara ışık tutması beklenmektedir. Kitap dört bölümden oluşmaktadır. "Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kavramsal Çerçevesi" başlıklı birinci bölümde, CBS'nin ne olduğu, tarihsel gelişimi, bilgi sistemleri içerisinde yeri, sınıflandırılması ve bileşenlerine yer verilmiştir. Ayrıca, CBS geliştirme ve uygu-lama süreci ele alınmış, CBS'de analiz ve sorgulama araçları ile sunum teknikleri üze-rinde durulmuştur. İkinci bölümde, kamu yönetimi ve yerel yönetimlerde, CBS kurumsal yapılanma ve uy-gulamalarına yer verilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde ulusal plan ve stratejilerde CBS'nin yeri incelenmiştir. "Türkiye'de Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma" başlıklı üçüncü bölümde, ülkemizde yerel yönetimlerin (belediye ve il özel idarelerin) CBS uy-gulama kapasitelerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilen alan araştırmasının bulguları sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Son bölümde ise, ülkemizde CBS uygulamaları ile ilgili, önceki bölümlerde ayrıntılı o-larak yer verilen stratejiler, politikalar, eylemler ile; alan araştırmasından elde edilen bulgular ışığında yerel yönetimlerin CBS konusundaki mevcut kapasiteleri Güçlü ve Zayıf Yönler Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizi ile değerlendirilmiştir. Bu bölümde, ülkemizde yerel yönetimlerin CBS uygulama kapasitelerini güçlendirmeye yönelik ola-rak yönetsel ve örgütsel yapılanma, veri/bilgi güvenliği, veri/bilgi yönetimi ve CBS Etiği başlıkları altında somut önerilerde bulunulmuştur. Kitabın sonunda, çalışmada geçen kimi teknik kavramların açıklandığı mini sözlüğe ve genel dizine yer verilmiştir.
Stok Kodu
9789758918119
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
264
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2007-12
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat