Mesafeli Satış Koşulları

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

  1. 1.  TARAFLAR:

SATICI     : Varan Elektronik Ticaret A.Ş. (www.nineva.com.tr)

Adresi      : Doğu Sanayi Sitesi, 5. Blok No:13 34197 Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

Telefon    : +90 212 609 72 11

e-posta    : satis@nineva.com.tr

 

ALICI       : ...................................................

Adresi:     :....................................................

Cep Tel:  ....................................................

e-posta :  .....................................................

www.nineva.com.tr den ürün alımı yapmak amacıyla, ön bilgilendirme formunu eksiksiz olarak doldurarak,  talebi www.nineva.com.tr tarafından kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI ve AMACI:

Bu sözleşmenin tarafları, sözleşmeyle birlikte 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3. ÜRÜN BİLGİLERİ:

ALICI ön bilgilendirme formu ve/veya satın alma ortamında şahsi bilgilerine ilave olarak satın almak istediği ürün bilgilerini de eksiksiz olarak doldurarak www.nineva.com.tr ye bildirmekle yükümlüdür.

Ürünün; türü,tanımı, adedi, satış bedeli (KDV Dahil) ve teslim masrafları, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürünün   Türü

Tanımı

Adedi

Satış   Bedeli (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Ücreti:

Ödeme şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

4. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, bu sözleşmeye konu ve satın almak istediği ürünün/ürünlerin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını satın almak için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.nineva.com.tr , sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, bu formda belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

Bu ön bilgilendirme formu ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte ALICI ile www.nineva.com.tr arasında yapılmış sözleşme olarak  yürürlüğe girer.

5. CAYMA HAKKI

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar www.nineva.com.tr ’ye aittir.

ALICI’nın talepleri uyarınca üretilen/ürettirilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’ya özel hale getirilen ürünler ve ALICI tarafından ambalajı açılmış olan cd’ler, kasetler, yazılım programları ve eletronik cihazlara ait sarf malzemelerinde cayma hakkı kullanılamaz. ALICI son kulanma tarihi alıcı uhdesindeyken geçmiş ve ALICI elinde bozulmuş olan ürünler ile ilgili cayma hakkı kullanılamaz.

6. YETKILI MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda ALICI veya www.nineva.com.tr ’nin yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ../ ../.. tarihinde elektronik ortamda düzenlenmiştir.

 

Kapat