ÇözümlüMedeni Hukuk, Pratik Çalışmaları

%15
Medeni Hukuk,Pratik Çalışmaları %15 indirimli Serap Helvacı
* OLAY 1 : Mülkiyet hakkı, intifa hakkı, üst hakkı, oturma hakkı, eş­yaya bağlı irtifak, şahısla kaim irtifak haklan...1 TMK m.806/f.l, 823/f.3, 826/f.l
* OLAY 2 : Alım hakkı, yenilik doğuran hak, nisbi hak, nisbi haklann kuvvetlendirilmesi, alım hakkının tapuya şerhi, şerhin et­kisi...3 TMK m.736/f.l
* OLAY 3 : Alacak hakkı, borç ilişkisi, ipotek tesisi, fer'i hak, mülki­yet hakkı, sınırlı ayni haklar, mutlak hak, nisbi hak, ona­lım hakkı, şerh yoluyla etkisi kuvvetlenen nisbi haklar...4 TMK m.735/f.l, 826/f.l,2, 881
* OLAY 4 : Mülkiyet hakkı, alacak hakkı, taşınmaz yükü, eşyaya bağlı borç ilişkisi, nisbi ve mutlak haklar...6 TMK m.638, 839, 849
* OLAY 5 : Kaynak hakkı, taşınır rehni, mutlak hak, alacağa bağlı hak, seçimlik borçlarda seçim hakkı, yenilik doğuran haklar, yenilik doğuran hakların türleri ve nitelikleri...8 TMK m.837, 939; BK m.71
* OLAY 6 : Eşyaya bağlı irtifak, yararlanan taşınmaz, yüklü taşınmaz, kişiye bağlı irtifak, geçit hakkı, taşınmaz rehni, alacağa bağlı hak, ipotek, ipotekli borç senedi, irad senedi...12 TMK m.779, 838, 881/f.2
* OLAY 7 : Borçlandırıcı işlem, tasarruf işlemi, kazandıncı işlem, ala­cak hakkının ve taşınır-taşınmaz mülkiyetinin devri, iyiniyet, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı, rıza dışında elden çıkan hamile yazılı senedin kazanımı, iyiniyetin tam koruyucu etki sağlaması...14 TMK m.705, 763/f.l, 988, 990
* OLAY 8 : Hukuki işlemin hükümsüzlüğü, hükümsüzlük halleri, yok­luk, kesin hükümsüzlük, iptal edilebilirlik, düzelebilir hü­kümsüzlük, iptal hakkı, yolsuz tescil, tapu sicilinin düzel­tilmesi davası...18 TMK m.705/f.l, 826, 1024/f.2, 1025
* OLAY 9: Taşınmaz satımı, hukuki işlemlerin çevrilmesi, intifa hakkı, intifa hakkının devri, noterde düzenlenen satım sözleşmesi, şekle aykırılık, kesin hükümsüzlük, irade özerkliği ve hukuki işlemlerin korunması ilkesi...21 TMK m.706, 794, 806; BK m.213; Tapu K m.26
* OLAY 10 : Hakların kazanılma biçimleri, taşınırlar üzerindeki hakla­rın aslen-devren ve tesisen kazanılması, işleme yoluyla mülkiyetin kazanılması, taşınır üzerinde intifa hakkı ku­rulması ...25 TMK m.775, 763/f.l
* OLAY 11 : Mülkiyet hakkı, zilyetlik, istihkak ve taşınır davaları, ça­lıntı mal, iyiniyet, kötüniyet, kazandırıcı zamanaşımı yo­luyla mülkiyetin kazanılması...26 TMK m.777/f.l, 989/f.2, 991/f.l, 1023, 1025/f.l
* OLAY 12 : Rıza dışında elden çıkan taşınır, taşınırın iyiniyetle edinil­mesi, iyiniyetin kısmi koruyucu etkisi, kazandırıcı zama­naşımı...28 TMK m.777/f.l,989/f.l,2
* OLAY 13 : Gaiplik, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, yetkili-görevli mahkeme, kararın geçmişe etkili olması...30 TMK m.l9/f.l, 32/f.l, 33/f.l,3, 35
* OLAY 14 : Gaiplik, uzun zamandan beri haber almamama, büyük ölüm tehlikesi içinde kaybolma, gaiplik kararının koşul­ları, evliliğe etkisi, evliliğin feshi istemi, ikinci evliliğin durumu...31 TMK m.32/f. 1,33, 131, 145/b.l
* OLAY 15 : Fiil ehliyeti, fiil ehliyeti bakımından kişilerin ayrımı, sı­nırlı ehliyetsizler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizin borç altına girmesi, yasal temsilcinin rızası, rızanın açık­lanma biçimleri, icazet, icazetle yapılamayacak işler, hü­kümsüzlük, dürüstlük kuralına aykırılık, hakkın kötüye kullanılması, kazandırıcı zamanaşımı...34 TMK m.15, 16/f.l, 449, 777/f.l
* OLAY 16 : Ayırt etme gücü, fiil ehliyeti, tam ehliyetsiz, satım sözleşmesi, kesin hükümsüzlük, taşınır davası, istihkak davası, taşınırın zamanaşımı ile kazanılması, kazandıncı zamanaşımının koşulları...37 TMK m.15, 777/f.l, 989/f.l
* OLAY 17 : Ayırt etme gücünün geçici kaybı, sınırlı ehliyetsiz, tam ehliyetsiz, hukuki işlemin hükümsüzlüğü, kesin hüküm­süzlük, haksız fiil nedeniyle sorumlu olmama, haksız fiil ehliyeti, tam ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu, hukuka aykırılığın ortadan kalkması, meşru müdafaa...38 TMK m.15; BKm.52/f.l, 54/f.2
* OLAY 18 : Mahkeme kararıyla ergin kılınma, fiil ehliyeti, tam ehli­yetli, evlenme, kısıtlama, tam ehliyetlinin kısıtlanması, akıl hastasının kısıtlanması, iyiniyet ve sonuçları, sınırlı ehliyetsizin karşılıksız kazanımları...40 TMK m.12, 16/f.l, 410
* OLAY 19 : Kişilik hakkı, kişilik hakkının korunması, kişinin hayatı ve sağlığını tehlikeye atan sözleşmelerin hükümsüzlüğü, kişinin rızası dışında resminin yayınlanması, resmin gün­lük haberlerde ana manzara içinde bir unsur olarak yer almasının kişilik hakkına saldın olarak kabul edilemeye­ceği...43 TMK m.23,24
* OLAY 20 : Kamuya açık hayat alanı, özel hayat alanı, gizli hayat alanı, özel ve gizli hayat alanının korumalı hayat alanına dahil olması, kişilik hakkı, kişilik hakkını koruyucu da­valar ve tazminat davaları, basın özgürlüğü, kişilik hakkı ve basın özgürlüğü çatışması...44 TMK m.24, 25
* OLAY 21 : Adın değiştirilmesi, yetkili ve görevli mahkeme, haklı ne­den, hakimin takdir yetkisi, müstear adın korunması, dur­durma, önleme ve tazminat davaları...,...46 TMK m.4, 24, 26, 27; Nüfus Hizmetleri K m.35, 36
* OLAY 22 : Demekler, kuruluşu, kurucu üyelik koşulları, kurulmuş demeğe sonradan üye olunması, demeğin tüzel kişilik ka­zanması, ticari faaliyette bulunması, kamu yararına çalı­şan demekler, kamu yararına çalışan demek statüsünün kazanılması...50 TMK m.56/f.l, 57/f.2, 64/f.l; Dem.Km.3/f. 1,3,4, 27/f.l; Dern.Yön.m.48, 49
* OLAY 23 : Üyelikten çıkarılma, genel kurul kararına karşı iptal da­vası, dava şartları, süre, dayanılacak hukuki nedenler, demeğin tacir sıfatını kazanması, vakıf, vakfın kuruluşu, vasiyetname yoluyla vakıf kurulması, fiil ehliyeti, vasiyetname yapma ehliyeti, sınırlı ehliyetsizler, yasak işlemler...53 TMK m.56/f.l, 83/f.l, 87/b.3, 101/f.l, 102/f.l, 449, 502, 526; Dem.K m.2/a
* OLAY 24 : Demeğin kendiliğinden sona ermesi, ilk genel kurul toplantısının yapılmaması, zorunlu organların oluşturulmaması, genel kurul kararının iptali, kişilik hakkının korunması, tüzel kişiliğe saldırı, demeğin temsil edilmesi...56 TMK m.24, 25, 83/f.l, 85, 87
* OLAY 25 : Vakıf kurma işlemi, resmi senet ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla vakıf kurulması, ehliyet, sınırlı ehliyetsizler ba­kımından yasak işlemler, vakfın tüzel kişilik kazanması, özgülenen hakların ve malların mülkiyetinin geçişi...59 TMK m.101, 102, 104, 105, 449, 502, 705; BKm.162...Olay 178
Stok Kodu
9789944941556
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
260
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2010-01
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
1. Hamur
Dili
Türkçe
Axess Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
8,76   
17,51   
3
5,89   
17,68   
4
   
   
5
3,60   
18,02   
6
   
   
7
2,62   
18,36   
9
2,08   
18,70   
12
1,60   
19,21   
Garanti Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
8,50   
17,00   
3
5,67   
17,00   
4
4,25   
17,00   
5
   
   
6
   
   
7
   
   
9
   
   
12
   
   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
2
8,93   
17,85   
3
6,01   
18,02   
4
4,55   
18,19   
5
3,67   
18,36   
6
3,09   
18,53   
7
   
   
9
   
   
12
   
   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat