Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (2 Cilt,Takım)

%15
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi (2 Cilt,Takım) %15 indirimli Kemal Göz
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi isimli bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bu alanın uzmanlarına ve uygulayıcılara yönelik, Fransızların traité dedikleri türden bir inceleme kitabıdır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, bu haliyle (iki cilt, toplam 2080 sayfa, içindekiler, bibliyografya, dizin ve sözlükler dâhil) Türkçede şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı anayasa hukuku kitabıdır.
Elinizde tuttuğunuz bu kitapta sadece anayasa hukukunun genel teorisi konuları işlenmektedir. Türk anayasa hukukuna ilişkin benzer nitelikte bir inceleme kitabını 2000 yılında yayınlamıştık (Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, 2000, 1071 s.). Türk anayasa hukukuna ilişkin konularda adı geçen kitaba bakılmalıdır.
Her cildin sonunda bir bibliyografya ve aranılan kavram, kurum, kural, ilke, isim ve mahkeme kararının kolayca bulunmasını sağlayan ayrıntılı dizinler bulunmaktadır. Birinci cildin dizininde 3300, ikinci cildin dizininde ise 3900 civarında girdi bulunmaktadır. Ayrıca ikinci cildin sonuna kitapta geçen Latince, İngilizce ve Fransızca özdeyişleri içeren bir özdeyişler dizini eklenmiştir. Bu dizinde 150 civarında özdeyiş yer almaktadır.
Türk anayasa hukuku doktrininin standart terimlere ihtiyacı vardır. Bu ne­denle, biz bu kitapta geçen Türkçe teknik terimleri tırnak işareti içine aldık ve hemen yanlarına parantez içinde onların İngilizce ve Fransızca karşılıklarını italik harflerle verdik. Kitabımızda tırnak içinde verdiğimiz teknik terimleri alfabetik bir şekilde sıralamak ve her birinin yanlarına İngilizce ve Fransızca karşılıklarını çıkararak vermek suretiyle bir Türkçeden İngilizce ve Fransızcaya Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü oluşturduk. Aynı şekilde bir de İngilizce ve Fransızcadan Türkçeye Anayasa Hukuku Terimleri Sözlüğü hazırladık. Birincisinde 2200, ikincisinde 2500 civarında sözlük maddesi vardır. Her iki sözlük de ikinci cildin sonunda bulunmaktadır.

CİLT I
KİTABIN BÖLÜMLERİ
Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları
Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı
Bölüm 3: Anayasa Kavramı
Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği
Sorunu
Bölüm 5: Yorum
Bölüm 6: Kurucu İktidar
Bölüm 7: Devlet Kavramı
Bölüm 8: Devletin Unsurları
Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet
Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet
Bölüm 11: Federasyon (Federal Devlet)
Bölüm 12: Kuvvetler Ayrılığı Teorisi
Bölüm 13: Hükûmet Sistemleri
Bölüm 14: Başkanlık Sistemi
Bölüm 15: Parlâmenter Sistem
Bölüm 16: Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm
Bölüm 17: Demokrasi Kavramı
Bölüm 18: Doğrudan Demokrasi
Bölüm 19: Temsili Demokrasi
Bölüm 20: YarıDoğrudan Demokrasi
Bölüm 21: Oy Hakkı
Bölüm 22: Seçim Sistemleri
Bölüm 23: Yasama Organı
Bölüm 24: İki Meclislilik
Bölüm 25: Parlâmento Üyeleri
Bölüm 26: Parlâmentoların İç Yapıları
Bölüm 27: Yasama Fonksiyonu
Bölüm 28: Parlâmentoların Görev ve Yetkileri

CİLT II
Bölüm 29: Yürütme Organı
Bölüm 30: Başkanlık Sisteminde Yürütme
Organı
Bölüm 31: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı I: Devlet Başkanı
Bölüm 32: Parlâmenter Sistemlerde Yürütme Organı II: Bakanlar Kurulu (Hükûmet)
Bölüm 33: Yürütme Fonksiyonu
Bölüm 34: Olağanüstü Yönetim Usûlleri
Bölüm 35: Yargı
Bölüm 36: Temel Hak ve Hürriyetler
Bölüm 37: Avrupa İnsan Hakları Hukuku
Bölüm 38: Uluslararası Andlaşmalar
Bölüm 39: Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Denetimi: Anayasa Yargısı
Stok Kodu
9786055431266
Boyut
170-245
Sayfa Sayısı
2013
Basım Yeri
Bursa
Basım Tarihi
2011
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat