Giriş-1
Konu Sınırlaması-5
Birinci Bölüm
Sulh Ve Sulh Sözleşmesi Kavramı, Sulh Sözleşmenin Unsurları, Tarihçesi, Benzer Kurumlarla İlişkisi Ve Farklı Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi
1. -Sulh Kavramı Ve Tanımı-7
I. -Sulh Ve Sulh Sözleşmesi Kavramı-7
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Unsurları-11
A. -Mevcut Bir Hukuki İlişki-12
B. -Uyuşmazlık Ve Tereddüt Hali-12
C. -Karşılıklı Fedakârlık-14
Iıı. -Sulh Sözleşmesinin Türleri-16
A. -Mahkeme İçi Sulh-16
B. -Mahkeme Dışı (Adi) Sulh-20
Iv. -Sözleşme Hürriyeti İlkesi-24
V. -Sulh Kavramının Tarihçesi-27
A. -Roma Hukukunda Sulh-27
B. -İslam Hukukunda Sulh-28
Vı. -Farklı Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi-30
A. -Alman Hukukunda-30
B. -Fransız Hukukunda-31
C. -İsviçre Hukukunda-32
D. -İngiliz Hukukunda-33
2. Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması-34
I. -İbra Sözleşmesi-34
Iı. -İkale (Bozma) Sözleşmesi-38
Iıı. -Konkordato Sözleşmesi-40
Iv. -Menfi Borç İkrarı-42
V. -Davayı Kabul-44
Vı. -Davadan Feragat-47

İkinci Bölüm
Sulh Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Kurulması, Tarafları, Tarafların Ehliyeti Ve Sulh Sözleşmesinde Temsil, Sulh Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü, Sulh Sözleşmesinde Şekli
3. -Sulh Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-51
I. -Sulh Sözleşmesi Konusuna Göre-51
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Kendine Özgü (Sui Generis) Sözleşme Olması-53
A. -Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler (Sui Generis)-53
B. -Kendine Özgü Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk-55
Iıı. -Sulh Sözleşmesinin İvazlı/ İvazsız Sözleşme Ayrımında Yeri-56
Iv. -Sulh Sözleşmesinin Malvarlığına Yaptığı Etkiye Göre İşlemler Arasındaki Yeri-58
A. -Genel Olarak-58
B. -Tasarruf Yetkisi-59
V. -Bağımlı Sözleşme Olması-61
Vı. -Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olması-62
Vıı. -Sulh Sözleşmesinde Sebebe Bağlı-Soyut Hukuki İşlem Ayrımı-64
A. -Sebep Kavramı-64
B. -Sulh Sözleşmesinin Sebebi-65
4. -Sulh Sözleşmesinin Kurulması-67
I. -Sulh Sözleşmesinde Öneri (İcap)-67
Iı. -Sulh Sözleşmesinde Kabul-68
5. -Sulh Sözleşmesinin Tarafları, Tarafların Ehliyeti Ve Sulh Sözleşmesinde Temsil-70
I. -Tarafları Ve Tarafların Ehliyeti-70
Iı. -Sulh Sözleşmesinde Temsil-72
A. -Kanuni Temsil-72
B. -İradi Temsil-74
6. -Sulh Sözleşmesinde Hükümsüzlük Halleri-75
I. -Sulh Sözleşmesinin Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)-77
Iı. -Sulh Sözleşmesinde İrade Bozukluğu Halleri-77
A. -Yanılma (Hata)-78
B. -Aldatma (Hile)-82
C. -Korkutma (İkrah)-83
Iıı. -Sulh Sözleşmesinde Aşırı Yararlanma (Gabin)-84
7. -Sulh Sözleşmesinde Şekil-85
I. -Şekil Kavramı-85
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Şekli-87

Üçüncü Bölüm
Sulh Sözleşmesi Yapılmasının Sonuçları, Sulh Sözleşmesinde Müteselsil Borçluluk Ve Alacaklılık, Sulh Sözleşmesinin Şarta Ve Vadeye Bağlanabilirliği, Feri Haklara Etkisi, Sulh Sözleşmesinden Dönme Ve Sulh Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Ermesi
8. -Sulh Sözleşmesinin Sonuçları-93
I. -Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları-93
A. -Genel Olarak-94
B. -Borcun Sona Ermesi Kavramı Ve Sulhün Borca Etkisi-94
Iı. -Usul Hukuku Bakımından Sonuçları-97
A. -Genel Olarak-97
B. -Kesin Hüküm Niteliğinde Olması-98
C. -İcra Edilebilmesi-99
9. -Sulh Sözleşmesinde Müteselsil Borçluluk Ve Alacaklılık-101
I. -Müteselsil Borç Kavramı-101
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi-102
Iıı. -Müteselsil Alacak Kavramı-104
Iv. -Sulh Sözleşmesinin Müteselsil Alacaklılara Etkisi-105
10. Sulh Sözleşmesinin Şarta Ve Vadeye Bağlanması-107
I. -Şart Kavramı-107
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Şarta Bağlanması-108
Iıı. -Vade Kavramı-110
Iv. -Sulh Sözleşmesinin Vadeye Bağlanması-110
11. Sulh Sözleşmesinin Feri (Bağlı) Haklara Etkisi-111
12. Sulh Sözleşmesinden Dönme Ve Sözleşmenin İkale Yoluyla Sona Ermesi-112
I. -Sulh Sözleşmesinden Dönme-112
Iı. -Sulh Sözleşmesinin Bozma Sözleşmesi (İkale) Yoluyla Sona Ermesi-114

Sonuç-117
Kaynakça-121
Stok Kodu
9786051463988
Boyut
135-195
Sayfa Sayısı
127
Basım Yeri
Ankara
Basım Tarihi
2014-05
Kapak Türü
Karton
Kağıt Türü
2. Hamur
Dili
Türkçe
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat